SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA

Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné, čerstvé a chutné žiacke výrobky.


Naša škola má dva internáty, na ktorých sú ubytovaní nielen naši žiaci, ale aj žiaci iných stredných škôl. Súčasne máme aj internát, kde sú ubytovaní vysokoškoláci. Žiaci našej školy i ubytovaní žiaci z internátu sa stravujú v našej školskej jedálni, využívajú bohaté možnosti kultúrneho a športového vyžitia alebo rôzne možnosti krúžkových aktivít. Pri vstupe do hlavnej budovy Vám na vrátnici podáme všetky požadované informácie a môžete si vybaviť písomnosti alebo oddýchnuť v miestnosti pre návštevy. Môžete si pozrieť aj aktuálnu fotogalériu školy. Pozývame Vás k nám a tešíme sa na Vás!  

 

Duálne vzdelávanie!

 

Škola v školskom roku 2016/2017 umožňuje študovať žiakom v systéme duálneho vzdelávania čítaj viac

 

Nové: Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu pre školský rok 2016/2017

 

NOVÉ: Súťaž mladý kuchár - 1.ročník školského kola Guláš Cup (8.6.2016)


Prehliadka odborných zručností Valašské Meziříči

   V dňoch 20.4. – 21.4. 2016 sa konal IX. ročník Přehlídky odborných dovedností oboru Řezník-uzenář. Usporiadala ju Integrovaná stredná škola – Centrum odbornej prípravy a Jazyková škola vo Valašskom Meziříči

Našu školu reprezentovali žiaci Radka Staňková a Jakub Buch pod vedením majstra odborného výcviku Dezidera Morovicsa. Súťažné úlohy: 1. Tlačenka, 2. Jaternice, 3. Sekaná, 4. Regionálny výrobok (žiaci si pripravili doma na svojom pracovisku) 5. Vykosťovanie bravčových častí a triedenie bravčových výrezov na výrobu
V kategórií Regionálny výrobok sme získali 3. miesto za výrobok „domáca pikantná klobása“.
V kategórií Vykosťovanie bravčových častí a triedenie bravčových výrezov na výrobu – získala ocenenie hodnotiacej komisie za najkvalitnejšiu úpravu mäsa - Radka Staňková

 (čítaj viac)