SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA


Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné,     

                                       čerstvé a chutné žiacke výrobky.


Naša škola má dva internáty, na ktorých sú ubytovaní nielen naši žiaci, ale aj žiaci iných stredných škôl. Súčasne máme aj internát, kde sú ubytovaní vysokoškoláci. Žiaci našej školy i ubytovaní žiaci z internátu sa stravujú v našej školskej jedálni, využívajú bohaté možnosti kultúrneho a športového vyžitia alebo rôzne možnosti krúžkových aktivít. Pri vstupe do hlavnej budovy Vám na vrátnici podáme všetky požadované informácie a môžete si vybaviť písomnosti alebo oddýchnuť v miestnosti pre návštevy. Môžete si pozrieť aj aktuálnu fotogalériu školy. Pozývame Vás k nám a tešíme sa na Vás!  

 

Najbližšie ZRPŠ bude dňa 26.1.2017 o 16 00 hod.

 

Kritéria prijímacieho konania (klikni)

 

Prezentácia ukážok dobrej praxe

SOŠ potravinárska Cabajská 6, Nitra je členom združenia  vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA SLOVAKIA.

Pod jeho záštitou sa v dňoch 19.- 21.10.2016 konala v priestoroch  Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch medzinárodná konferencia na tému: „Voda a klimatické zmeny“ na ktorej sa zúčastnili odborníci, ale aj stredné školy z 24 členských  krajín EÚ.Spestrením konferencie boli aktivity stredných odborných škôl pod názvom „Ukážky dobrej praxe“. Celkom 12  stredných odborných škôl z   celého Slovenska  počas 3. dňa konferencie predvádzalo účastníkom konferencie  nadobudnuté zručnosti. (čítaj viac)

 


 
        

                                                            
..........................................................