SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA


Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné,     

                                       čerstvé a chutné žiacke výrobky.


Naša škola má dva internáty, na ktorých sú ubytovaní nielen naši žiaci, ale aj žiaci iných stredných škôl. Súčasne máme aj internát, kde sú ubytovaní vysokoškoláci. Žiaci našej školy i ubytovaní žiaci z internátu sa stravujú v našej školskej jedálni, využívajú bohaté možnosti kultúrneho a športového vyžitia alebo rôzne možnosti krúžkových aktivít. Pri vstupe do hlavnej budovy Vám na vrátnici podáme všetky požadované informácie a môžete si vybaviť písomnosti alebo oddýchnuť v miestnosti pre návštevy. Môžete si pozrieť aj aktuálnu fotogalériu školy. Pozývame Vás k nám a tešíme sa na Vás!  

 

Najbližšie ZRPŠ bude dňa 11.4.2017 o 16 00 hod.

 

Kritéria prijímacieho konania (klikni)

 

Podporte nás a Vaše deti 2% - Tlačivo č.1: Vyhlásenie (klikni) Tlačivo č.2: Potvrdenie (klikni)

 

 

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť (8.2.2017)

Stredoškolská odborná činnosť dáva žiakom príležitosť prezentovať ich originálne nápady a myšlienky. Podporuje v nich tvorivú činnosť, dáva priestor upevniť a prehĺbiť si odborné vedomosti a zručnosti. Je akýmsi pozvaním ísť ďalej, urobiť ten krok navyše, vystúpiť ešte o pár metrov vyššie a objaviť to krásne a vzácne, čo sa ukrýva v každom z nás.

Školské kolo 39. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti sa na našej škole uskutočnilo 8. februára 2017 o 14-tej hodine. Odvahu vykročiť a vkročiť do súťaže mali žiačky Dominika Kučerová, Ruti Jarkovičová a Simona Gábrišová.
 
Dominika Kučerová a spoluriešiteľka Ruti Jarkovičová prezentovali prácu na tému „Problematika drogových závislostí ako sociálno-patologického javu u mládeže“ v súťažnom odbore Problematika voľného času.
 
Simona Gábrišová prezentovala prácu na tému „Obsah celkových polyfenolov v cesnaku“ v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo.
(čítaj viac)