SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA


Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné,     

                                       čerstvé a chutné žiacke výrobky.

 

Otvorenie školského roka 2017/2018

 

4.9.2017 o 08 30 hod. v školskej jedálni - pre všetky prvé ročníky.

 

Ostatní, starší žiaci budú mať zahájenie na školskom dvore o 09 30 hod.

         

 

Pozor: Pokyny pre ubytovanie žiakov na školskom internáte, Cabajská 10, pri SOŠ potravinárskej Nitra pre školský rok 2017/2018 (kliknúť)

 

 

NOVÉ: OZNAM pre žiakov: Milí žiaci, počas výstavy Agrokomplex sa môžete zapojiť do pokusu o zápis do Guinesovej knihy rekordov  v zdobení "klapkejkov". Viac info na priloženom letáku: (klikni)

 

Oznam: presunutie predajne JUNIOR od 19.4.2017

 

Guláš CUP 2017 (fotogaléria), Účelové cvičenie (autoškola, zdravotná príprava)

 

Festival študentského remesla 2017

 

Mladý cukrár 2017  - Torta s floristickým motívom

 

Súťaž sa konala 6.6.2017 v školských dielňach. Zúčastnilo sa 6 družstiev z odborov cukrár kuchár, výroba potravín.

Poradie:
1, Zuzana Ďuríková 4.E
2, Mária Púchovská, Hana Pacalajová 1.N
3, Rebeca Csapáková, Anna Kolenová 1.E
4, Zuzana Habiňáková, Jessica Švecová 3.E
5, Barbora Švecová, Barbora Zrubcová 2.E (čítaj viac)

 ...