SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA


Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné,     

                                       čerstvé a chutné žiacke výrobky.


Naša škola má dva internáty, na ktorých sú ubytovaní nielen naši žiaci, ale aj žiaci iných stredných škôl. Súčasne máme aj internát, kde sú ubytovaní vysokoškoláci. Žiaci našej školy i ubytovaní žiaci z internátu sa stravujú v našej školskej jedálni, využívajú bohaté možnosti kultúrneho a športového vyžitia alebo rôzne možnosti krúžkových aktivít. Pri vstupe do hlavnej budovy Vám na vrátnici podáme všetky požadované informácie a môžete si vybaviť písomnosti alebo oddýchnuť v miestnosti pre návštevy. Môžete si pozrieť aj aktuálnu fotogalériu školy. Pozývame Vás k nám a tešíme sa na Vás!  

 Pozývame Vás na
rodičovské združenie - ZRPŠ
13.10.2016 štvrtok o 16 00 hod.Cukrárska súťaž TORTA ROKA 2016

Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa dňa 19. augusta 2016 uskutočnil 3. ročník cukrárskej súťaže TORTA ROKA 2016. Súťaž bola určená pre juniorov vo veku od 15 do 23 rokov a organizoval ju SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA . Nad súťažou prevzala záštitu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
Súťažiaci mali počas trojhodinového časového limitu zdobiť tortu na tému „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY “. Zo SOŠ Potravinárskej v Nitre sa súťaže zúčastnili 3 súťažiaci, Mária Púchovská, Karol Tarr, Zuzana Ďuríková a tohtoročná absolventka, Barbara Fehérová, ktorá už počas štúdia reprezentovala školu na rôznych súťažiach.


Pravidlá súťaže boli jasne stanovené. Súťažiaci si mohli so sebou priniesť iba naplnené korpusy, všetky ozdoby použité na torte boli zhotovené na mieste súťaže, ich exponát musel byť ich autorským dielom s rozmerom do 35 cm.
Mária Púchovská zhotovila exponát „DRAČÍ PRÍBEH“ a umiestnila sa na 3. mieste. Karol Tarr zhotovil exponát „PINOKIO“ a umiestnil sa na 4. mieste. Zuzana Ďuríková sa ponorila pod morskú hladinu a inšpirovala sa rozprávkou „HĽADÁ SA NEMO“. Umiestnila sa na 5. mieste. Barbara Fehérová spracovala rozprávku o šípkovej Ruženke a umiestnila sa na 2. mieste. Prví piati umiestnení postúpili do finále medzinárodnej súťaže SVATEBNÍ DORT ROKU 2017 do Brna. (čítaj viac)