SOŠ POTRAVINÁRSKA, CABAJSKÁ 6, NITRA


Naša škola - SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra - je zameraná na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych štvorročných učebných odborov ako cukrár - kuchár, cukrár - pekár a kuchár - mäsiar. V rámci študijných štvorročných odborov končiacich maturitou je  to odbor pracovník marketingu a odbor kontrolór potravín.  Absolventi v našich potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou. Obľúbené u žiakov a i verejnosti sú aj predajne JUNIOR, v ktorých sa predávajú lacné,     

                                       čerstvé a chutné žiacke výrobky.

 

 

 

  

    Výsledky prijímacích skúšok TU

 

Oznam: presunutie predajne JUNIOR od 19.4.2017

 

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu a žiadosť TU

 

Guláš CUP 2017 (fotogaléria)

 

 

 

MLADÝ TVORCA 2017 (16.4.-28.4.2017)

MLADÝ TVORCA 2017

V dňoch 16.4.2017 – 28.4.2017 sa vo výstavnom areáli Agrokomplex Nitra pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR uskutočnil 25. ročník výstavy Mladý tvorca 2017. Žiaci stredných škôl prezentovali odborné zručnosti jednotlivých študijných a učebných odborov prostredníctvom hotových výrobkov alebo poskytovaním služieb. Strednú odbornú školu potravinársku v Nitre sme prezentovali vystavovanými pekárensko – cukrárenskými výrobkami, netradičnými tortami, vianočkami upletenými do rôznych tvarov. Zároveň sme sa zúčastnili súťaže „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2017“.
Našu školu v súťaži reprezentovala žiačka IV.E triedy, Zuzana Ďuríková, ktorá zhotovila tortu na tému „ Rodný môj kraj“, s názvom „IN VINO VERITAS“, kde prezentovala Nitriansky kraj ako oblasť s vinohradníckou a vinárskou tradíciou. Na súťaži sa umiestnila na 3. mieste. Žiačku odborne pripravila MOV Mgr. Katarína Vykoukalová.
Cieľom tejto súťaže bolo podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností jednotlivých súťažiacich a zistené poznatky ďalej využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Súťaž vyzdvihla výnimočnosť zúčastnených žiakov a podporila ich tvorivosť a zručnosť. V stánku našej školy sa prezentovala aj partnerská škola Obchodná akadémia a Hotelová škola Havlíčkov Brod z Českej republiky.
(čítaj viac)

 ...